Högteknologiskt engagemang

ledande fältresurs

geo- och miljöteknik | Geoberedning

Från fält till kontor

Vår arbetsinriktning

DanMags verksamhet är indelat i två inriktningar, där den enda omfattar geotekniska och miljötekniska markundersökningar och den andra delen är geoberedning. 

Vi är en oberoende samarbetspartner där uppdragsgivarna tillhör Sveriges ledande företag inom branschen.

Vi har inga egna utredningar, varken på geoteknik eller miljöarbeten, utan är endast  en fältresurs med fokus på ett djupt och nära engagemang. Vi erbjuder högteknologiska och digitaliserade lösningar, samt fokuserar på att göra det lätt och smidigt för våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Genom högteknologiska lösningar, där vår uppdragsgivare håller sig uppdaterade i projektet på fält, i realtid på kontoret, erhålls framför allt  kostnadseffektivisering och kvalitetssäkring.

Vi är övertygade om att ett stort fokus på detta drar ner de ineffektiva kostnaderna, ger bättre arbetsmiljö, minskade förseningar och tydligare och fullständiga resultat.    

Geoprovtagning

Vårt arbetesområde inom geoteknik är brett:

 

Miljöteknisk provtagning & borrning

Geoteknisk borrning

Grundvattenundersökning

RTK GPS-utsättning och inmätning

Geoberedning

Fyra faser som skräddarsys efter behov:

 

Platsbesiktning för utvärdering

Ansökningar & analyser

Fältarbete & problemlösning

Slutbesiktning & slutdokumentation

Geoprovtagning

Vårt arbetesområde inom geoteknik är brett:

 

Miljöteknisk provtagning & borrning

Geoteknisk borrning

Grundvattenundersökning

RTK GPS-utsättning och inmätning

Geoberedning

Fyra faser som skräddarsys efter behov:

 

Platsbesiktning för utvärdering

Ansökningar & analyser

Fältarbete

Slutbesiktning & slutdokumentation

Aktuellt

Och tidigare uppdrag

ELHYBRID, DanMag leder utvecklingen.

ELHYBRID, DanMag leder utvecklingen.

REVOLUTIONERANDE!!!Vi kan nu med glädje och stolthet släppa att vi är först i Sverige med EL-BORRIGG för GEOTEKNIK.Med denna borrigg kan vi utföra samtliga geotekniska och miljötekniska sonderingar HELT på EL. Info@DanMag.se

Utveckling och tillväxt

Utveckling och tillväxt

DanMag fortsätter sin utveckling och tillväxt både på personalsidan samt vår maskinpark. DanMag har för tillfället 7st ekipage och jobbar med alla storlekar av projekt i hela landet. DanMag är en oberoende samarbetspartner på fält. Vi hälsar därför ytterligare en...

Semestern är slut

Semestern är slut

Semestern är nu över, vi blickar nu mot många spännande projekt. Det har vart en spännande start på 2019 med nystart av vårat systerbolag DanMag Beredning AB, där vi effektiviserar och säkerställer kvalitet samt effektivitet från start till avslut. Under...

Kontakta oss

13 + 6 =