GEOberedning

Minskat glapp mellan fält och kontor

Vårt mål är att oberoende arbeta med platsbesök, förberedelser samt effektiviseringar för en ökad kvalitetssäkring när det gäller fältjobb inom markundersökningar. 

Vi vill erbjuda våra kunder en kostnadseffektivisering samt kvalitetssäkring med hjälp av våra erfarenheter inom fältarbete.

Vi märker att i denna bransch, med snabb uppgång, ökar glappen mellan kontor och fält – och risken för felmarginaler är onödigt stor.

Detta skapar dåliga arbetsmiljöer, ökade kostnader och inneffektiva fältdagar, och framför allt förseningar och ofullständiga resultat och data.

Genom att erbjuda geoberedning kan vi motverka detta och skapa bättre klarhet och arbetsmiljö.

Hur vill vi då lösa detta?

Vi kan erbjuda er geoberedning i fyra faser under olika skeden, där de olika faserna kan skräddarsys efter era behov!

Fyra behovsanpassade faser

Full kontroll från start till mål

Fas 1

Platsbesök med okulär besiktning

Vi platsbesiktar området som ska undersökas och levererar: 

 • en fullständig fotodokumentation
 • en klar översikt av området
 • ett kartunderlag där alla observationer är noterade

Ni får all data och information digitalt som behövs för att bedöma vad som behöver göras, samt för att kunna göra en noggrann offert/beställning av fältarbete.

Fas 2

Ansökningar, delgivningar och planer

Ansökningar och delgivning av information:

 

 • Vi utför alla förarbeten med markägaren
 • Vi tar hand om alla ansökningar av tillstånd
 • Vi utför TA-planer
 • Vi utför riskanalyser
 • Vi ställer upp SOS-planer
 • Vi hanterar utskick av information
 • Vi tillhandahåller ledningskoll

Fas 3

Förarbete och problemlösning

När borrplanen och tidsplanen är satta förbereder vi så att fältpersonalen kan utföra ett tidseffektivt och arbetsmiljömässigt säkert arbete med all information de behöver för att leverera bra data.

 

 • Utsättning av borrpunkter
 • Framtagning av ledningskartor
 • Ledningsutsättningskartor
 • TA-planer, utförande
 • Stopptider järnvägen
 • SOS-ledare
 • Ledningsutsättning
 • Startmöte med bra signatur och genomgång av område, borrplan samt körvägar
 • Dokumentering av mark innan utfört jobb
 • Klavning av verkad skog
 • Röjning av körvägar
 • Markradar
 • Geofysiska markmätningar
 • Multibeam (kartering av sjöbotten)

Fas 4

Slutbesiktning och dokumentation

Slutbesiktning av jobbet och avstämning att allt är gjort och att all data levererats.

Slutdokumentation:

 • Markåverkan
 • Fotodokumentation
 • Långtidsbevakning av grundvattenmätningar
 • Vattenprover
 • Sluggtester

Exempel på observationer

 • Sankmark
 • Moränområden
 • Vegetation 
 • Diken
 • Inmätning av berg i dagen
 • Åsmaterial
 • Oframkomlig mark för borrbandvagn
 • Behov av röjning
 • Svårighet med GPS-täckning, behövs totalstation?
 • Tillgång till vatten för borrning
 • Berörda markägare
 • Uppställningsplatser för fältekipage
 • Känslig mark/vattenflöden
 • Krav på TA-planer
 • Behövs schakttillstånd

Fas 1

Platsbesök med okulär besiktning

Vi platsbesiktar området som ska undersökas och levererar: 

 • en fullständig fotodokumentation
 • en klar översikt av området
 • ett kartunderlag där alla observationer är noterade

Ni får all data och information digitalt som behövs för att bedöma vad som behöver göras, samt för att kunna göra en noggrann offert/beställning av fältarbete.

Fas 2

Ansökningar, delgivningar och planer

Ansökningar och delgivning av information:

 

 • Vi utför alla förarbeten med markägaren
 • Vi tar hand om alla ansökningar av tillstånd
 • Vi utför TA-planer
 • Vi utför riskanalyser
 • Vi ställer upp SOS-planer
 • Vi hanterar utskick av information
 • Vi tillhandahåller ledningskoll

Fas 3

Förarbete och problemlösning

När borrplanen och tidsplanen är satta förbereder vi så att fältpersonalen kan utföra ett tidseffektivt och arbetsmiljömässigt säkert arbete med all information de behöver för att leverera bra data.

 

 • Utsättning av borrpunkter
 • Framtagning av ledningskartor
 • Ledningsutsättningskartor
 • TA-planer, utförande
 • Stopptider järnvägen
 • SOS-ledare
 • Ledningsutsättning
 • Startmöte med bra signatur och genomgång av område, borrplan samt körvägar
 • Dokumentering av mark innan utfört jobb
 • Klavning av verkad skog
 • Röjning av körvägar
 • Markradar
 • Geofysiska markmätningar
 • Multibeam (kartering av sjöbotten)

Fas 4

Slutbesiktning och dokumentation

Slutbesiktning av jobbet och avstämning att allt är gjort och att all data levererats.

Slutdokumentation:

 • Markåverkan
 • Fotodokumentation
 • Långtidsbevakning av grundvattenmätningar
 • Vattenprover
 • Sluggtester

Exempel på observationer

 • Sankmark
 • Moränområden
 • Vegetation 
 • Diken
 • Inmätning av berg i dagen
 • Åsmaterial
 • Oframkomlig mark för borrbandvagn
 • Behov av röjning
 • Svårighet med GPS-täckning, behövs totalstation?
 • Tillgång till vatten för borrning
 • Berörda markägare
 • Uppställningsplatser för fältekipage
 • Känslig mark/vattenflöden
 • Krav på TA-planer
 • Behövs schakttillstånd