GEOPROVTAGNING

Undersökningar i fält

Miljöteknisk provtagning

Vi utför miljöprovtagning i mark, grundvatten, utvatten samt sediment. 

Vi har ett brett utbud av provtagningsutrustning:

 • Tung borrigg
 • Handdriven provtager för jord
 • Ekmanhuggare
 • Utrustning för att ta sedimentproppar
 • Rysskannborr
 • Provtagningspumpar
 • PID
 • Sedimentfällor
 • Vattenupptagare
 • Turbilitetsmätare
 • Kondmätare
 • pH-mätare
 • Marcus10 för radon
 • Båt för provtagning på sjö
 • Sluggtester med diver
 • Divers för vattenloggning
 • Peristaltiska pumpar

Grundvattenundersökning

Vi har ett stort förråd av olika sorters grundvattenrör med olika dimensioner, spetsar, filtrar och material för att passa markförhållandena som bäst. 

Vi installerar och utför:

 • Grundvattenrör för kontroll av grundvattennivå
 • Grundvattenrör för miljöprovtagning
 • Djupa grundvattenrör för undersökning av under akvisfärer
 • Grundvattenrör i syfte att kontrollera vattenförsörjning, till exempel brunnslägen 

RTK GPS och totalstation-utsättning och inmätning

Vi utför utsättningar av punkter samt inmätningar av områden, punkter, ledningar med mera.

Vi kan leverera inmätningsfiler i samtliga format. 

Pumpanläggningar och grundvatten-avsänkning

Vi utför installation av pumpinstallationer för olika ändamål, bland annat installation av pumpanläggningar för grundvattensänkningar vid större byggnationer samt kontroll av grundvattennivåer.

Installations- och reparationsarbeten inom vattenförsörjning

Vi utför rördragning, installationsarbeten samt reparationer inom vattenförsörjning till det kommunala vattennätet. 

Vi installerar och monterar dynasandfilter och långsamfilter. 

Kärnborrning

Vi levererar kärnborrning för olika ändamål samt utför vattenförlustmätningar om så önskas. 

Brunnsborrning

Vi utför brunnsborrning för alla ändamål i dimensioner från 139 mm till 400 mm.

Ändamål:

 • Grundvattenavsänkning
 • Vattenbrunnar
 • Energihål
 • Bergsförankring

Horisontalborrning

Vi utför horisontell hammarborrningar i dimensioner från 139 mm till 400 mm, i sträckor upp till 50 m. 

Hammarborrning klarar berg, block, sten och fast lagrad jord. 

Vi horisontellborrning under väg kan trafiken flyta på som vanlig. 

Miljöteknisk provtagning

Vi utför miljöprovtagning i mark, grundvatten, utvatten samt sediment. 

Vi har ett brett utbud av provtagningsutrustning:

 • Tung borrigg
 • Handdriven provtager för jord
 • Ekmanhuggare
 • Utrustning för att ta sedimentproppar
 • Rysskannborr
 • Provtagningspumpar
 • PID
 • Sedimentfällor
 • Vattenupptagare
 • Turbilitetsmätare
 • Kondmätare
 • pH-mätare
 • Marcus10 för radon
 • Båt för provtagning på sjö
 • Sluggtester med diver
 • Divers för vattenloggning
 • Peristaltiska pumpar

Grundvattenundersökning

Vi har en borrigg som är speciellt utrustad för montering av grundvattenrör.

Vi installerar och utför:

 • Grundvattenrör för kontroll av grundvattennivå
 • Grundvattenrör för miljöprovtagning
 • Djupa grundvattenrör för undersökning av under akvisfärer
 • Grundvattenrör i syfte att kontrollera vattenförsörjning, till exempel brunnslägen 

RTK GPS-utsättning och inmätning

Vi utför utsättningar av punkter samt inmätningar av områden, punkter, ledningar med mera.

Vi kan leverera inmätningsfiler i samtliga format. 

Pumpanläggningar och grundvatten-avsänkning

Vi utför installation av pumpinstallationer för olika ändamål, bland annat installation av pumpanläggningar för grundvattensänkningar vid större byggnationer samt kontroll av grundvattennivåer.

Installations- och reparationsarbeten inom vattenförsörjning

Vi utför rördragning, installationsarbeten samt reparationer inom vattenförsörjning till det kommunala vattennätet. 

Vi installerar och monterar dynasandfilter och långsamfilter. 

Kärnborrning

Vi levererar kärnborrning för olika ändamål samt utför vattenförlustmätningar om så önskas. 

Brunnsborrning

Vi utför brunnsborrning för alla ändamål i dimensioner från 139 mm till 400 mm.

Ändamål:

 • Grundvattenavsänkning
 • Vattenbrunnar
 • Energihål
 • Bergsförankring

Horisontalborrning

Vi utför horisontell hammarborrningar i dimensioner från 139 mm till 400 mm, i sträckor upp till 50 m. 

Hammarborrning klarar berg, block, sten och fast lagrad jord. 

Vi horisontellborrning under väg kan trafiken flyta på som vanlig. 

Västermalmsvägen 3

791 77 Falun

FALUN  NORRTÄLJE  GÖTEBORG  KARLSTAD  LINKÖPING

Kontakt

Geoprovtagning 070-291 95 77

Geoberedning 070-267 05 85

Info

Aktuellt

Om företaget

Geoprovtagning

Geoberedning

Kontakt