Om företaget

Och vår verksamhet

Från start till avslut

Bred kompetens inom Geo-/miljöteknik och beredning

DanMag Entreprenad arbetar med geotekniska och miljötekniska markundersökningar, samt geoberedning

DanMag etablerade sig på den svenska marknaden 2013 med Daniel Belin och en borrbandvagn. Redan från start var målet att bli den ledande samarbetspartnern när det gäller geotekniska och miljötekniska markundersökningar. 

Nu lägger vi också till ett stort fokus på att vara den självklara samarbetspartnern när det gäller geoberedning. 

 

Vi utför samtliga geotekniska undersökningar, installationer av grundvattenrör och inkronometrar med mera.

Vårt mål är att för våra uppdragsgivare presentera en så arbetsbesparande och miljövänlig lösning som möjligt. Och med hjälp av högteknologi kan våra beställare följa projektet digitalt och i – realtid – där de tar del av sonderingsdata och noteringar som görs ute på fältet.

DanMag är en oberoende samarbetspartner där uppdragsgivarna tillhör Sveriges ledande företag inom branschen.

Vi har borriggar och fälttekniker som etablerar sig från flera län i Sverige med utrustning specialiserat för varierande geologierna runt om i landet:

 ● Falun

 ● Norrtälje

 ● Göteborg

 ● Karlstad

 ● Linköping

Vår maskinpark består av 12 st borriggar med erfarna fälttekniker och dubbelbemanning under upplärning inför att bli framtida fälttekniker själva. Vi fokuserar på att utbilda, lära och öka vår maskinpark för att nå våra mål om ledande företag inom branschen.

Vårt fokus ligger på fältarbetet, DanMag har inga egna utredningar utan är endast en resurs för fältarbetet.

 

Genom ett nära och engagerat samarbete och med fokus på att göra arbetet rationellt och smidigt skall vi uppfylla våra uppdragsgivares krav på kvalitet och ekonomi i varje projekt.

Daniel Belin

VD, DanMag

Västermalmsvägen 3
791 77 Falun

Falun  NORRTÄLJE  GÖTEBORG  KARLSTAD  LINKÖPING

Kontakt

Geoprovtagning 070-291 95 77

Geoberedning 070-267 05 85

Info

Aktuellt

Om företaget

Geoprovtagning

Geoberedning

Kontakt