Om företaget

Och vår verksamhet

Från start till avslut

Bred kompetens inom Geo-teknik, -miljö och -beredning

DanMags verksamhet är indelat i två inriktningar, där den enda omfattar geotekniska och miljötekniska markundersökningar och den andra delen är geoberedning. 

DanMag etablerade sig på den svenska marknaden 2013 och hade redan från start målet att bli den ledande samarbetspartspartnern när det gäller geotekniska och miljötekniska markundersökningar. 

Nu lägger vi även stort fokus på att vara den självklara samarbetspartnerns när det gäller geoberedning. 

 

Vi utför samtliga geotekniska undersökningar samt installationer av grundvattenrör, inkronometrar med mera.

Vårt mål är att presentera arbetsbesparande lösningar till våra uppdragsgivare. Exempelvis där de från kontoret kan följa projektet, eftersom all sonderingsdata och noteringar finns tillgängligt via internet – i realtid! 

DanMag är en oberoende samarbetspartner där uppdragsgivarna tillhör Sveriges ledande företag inom branschen.

I vår maskinpark finns 9 st geotekniska maskiner, den senaste en GM85 ELHYBRID, med tillhörande utrustning och lastbil. Fler riggar finns med i planeringen och vi ser god möjlighet att fortsätta expansionen.

En viktig del i företagets målsättning är att DanMag aldrig kommer att ha egna utredningar – utan att endast vara en resurs för fältarbete.

Genom ett nära och engagerat samarbete och med fokus på att göra arbetet rationellt och smidigt skall vi uppfylla våra uppdragsgivares krav på kvalitet och ekonomi i varje projekt.

Daniel Belin

VD, DanMag